In het zuiden van Leeuwarden ligt de Dorpskerk Huizum.
Het muurwerk bevat tufsteen uit de twaalfde eeuw. Daarmee is de Dorpskerk het oudste monument van de stad Leeuwarden.
De kerk is sinds 2014 in eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
De aanlichting van de kerk is ondersteund uit het LOF-budget van het MCL.