Wat voor type aanvraag wilt u doen?

Middels onderstaande links kunt u direct een Gemeentebreed Budget of Gebiedsgebonden Budget aanvraag doen. Meer informatie over het indienen van een aanvraag kunt u op deze pagina meer lezen.

Gemeentebreed Budget

Aanvragen uit het Gemeentebrede Budget worden slechts 2 x per jaar behandeld. Deadlines voor indienen zijn 1/12 en 1/5 voor respectievelijk 1e en 2e halfjaar.

Gebiedsgebonden Budget

Gebiedsgebonden Budget aanvragen kan het hele jaar door. Aanvraag indienen via één of meerdere ondernemersverenigingen.