Bestuur Stichting OndernemersFonds Leeuwarden

Bestuur bestaat uit:

Pieter Douma
Plantmanager Koopmans Koninklijke  Meelfabrieken
voorzitter

Margriet Gerritsma
Opgavemanager Leefbaarheid Provinsje Fryslân
secretaris


Peter van den Dungen
Private banker ABN AMRO Mees Pierson
penningmeester

Valentijn Fit
Zakelijk leider Tryater
cultuur/zorginstellingen

Hans van Gestel
Docent Marketing International Business NHL Stenden
onderwijs

Martijn Bijl
Directeur Nailtra
buitengebied

Sybilla Bantema
Directeur Leven/Bescherming Aegon
grootbedrijf

George Schweigmann
Eigenaar Schweigmann Kindermode
binnenstad

Herman Kiestra
Bestuurder Herman Kiestra  Beheer
bedrijventerreinen

 

Elk van de bestuursleden beheert een eigen portefeuille binnen het bestuur. Zij zijn tevens contactpersoon voor een cluster (leden van het dagelijks bestuur uitgezonderd) van ondernemersverenigingen. Deze 7 clusters zijn geografisch ingedeeld; grote en kleine verenigingen bij elkaar. De clusters komen 2 maal per jaar bijeen om gezamenlijke thematiek te bespreken en mogelijkerwijs samen plannen te maken. De clusters bestaan uit vertegenwoordigers van de besturen van ondernemersverenigingen, het betreffende bestuurslid en de fondsmanager.

De missie en visie van het LOF-bestuur:

Missie
Het LOF beheert het trekkingsrecht-budget van de ondernemersverenigingen in de OZB-gebieden van de gemeente Leeuwarden.

Visie
Het ondersteunen van ondernemersverenigingen in de OZB-gebieden en het financieren van de gezamenlijke initiatieven ter behartiging van de collectieve ondernemersbelangen.

Doel
Het ontwikkelen en bevorderen van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat binnen de gemeente Leeuwarden.
Het bevorderen van de economische omstandigheden voor het bedrijfsleven (ondernemers) en non profit organisaties. Gericht op realisatie van duurzame continuïteit en het bevorderen van werkgelegenheid.

Strategie
Het LOF wil actief deel uitmaken van een ondernemersstructuur binnen de gemeente Leeuwarden.
De bestuursleden vertegenwoordigen ieder een sector waarmee ze actief overleggen ter bevordering van gezamenlijke initiatieven.
Het realiseren van een 100% dekking van de trekkingsgebieden door verenigingen in de OZB-complexen.

 

Statuten

In de link vindt u de statuten van Stichting OndernemersFonds Leeuwarden
Statuten LOF

Statutenwijziging