Bestuur Stichting OndernemersFonds Leeuwarden

 • Martijn Bijl
 • voorzitter
 • Directeur Everwin Nederland
 • LinkedIn
 • Peter van den Dungen
 • penningmeester
 • Private banker ABN AMRO Mees Pierson
 • LinkedIn
 • Margriet Gerritsma
 • secretaris
 • Projectmanager Wurkstart
 • LinkedIn
 • Valentijn Fit
 • bestuurslid portefeuille cultuur/zorginstellingen
 • Zakelijk leider Tryater
 • LinkedIn
 • Hans van Gestel
 • bestuurslid portefeuille onderwijs
 • Docent Marketing International Business NHL Stenden
 • LinkedIn
 • George Schweigmann
 • bestuurslid portefeuille binnenstad
 • Eigenaar Schweigmann Kindermode
 • LinkedIn
 • Herman Kiestra
 • bestuurslid portefeuille bedrijventerreinen
 • Bestuurder Herman Kiestra Beheer
 • LinkedIn
 • Marleen Molema
 • bestuurslid portefeuille grootbedrijf
 • Hoofd Communicatie Vliegbasis Leeuwarden
 • Ali de Jong
 • fondsmanager
 • Adviseert en begeleidt aanvraagprocedures
 • LinkedIn

Het dagelijks bestuur van het LOF

Deze bestaat uit een brede vertegenwoordiging van bevlogen, ondernemende mensen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van algemene bestuursbesluiten en de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur werkt samen met het algemeen bestuur aan de uitvoering en borging van de missie en visie van het LOF en werkt samen aan vraagstukken op het gebied Economie, Toerisme, Cultuur, Talentontwikkeling en Leefbaarheid, de pijlers van het LOF. Het dagelijks bestuur fungeert als gesprekspartner van de gemeente Leeuwarden en werkt samen met het algemeen bestuur en de Raad van Advies en de grote vertegenwoordiging van ondernemers aan een sterk en ondernemend Leeuwarden.

Het dagelijks bestuur van het LOF vergadert 12 keer per jaar en bestaat uit:
Martijn Bijl – voorzitter, Margriet Gerritsma – secretaris en Peter van den Dungen – penningmeester.

Het algemeen bestuur

Zij vergadert 4 keer per jaar en bestaat uit een brede vertegenwoordiging van branches en sectoren uit de gemeente Leeuwarden. Elk van de bestuursleden beheert een eigen portefeuille binnen het bestuur. Zij zijn tevens contactpersoon voor een cluster van ondernemersverenigingen. Deze zeven clusters zijn geografisch ingedeeld; grote en kleine verenigingen bij elkaar. De clusters komen tweemaal per jaar bijeen om gezamenlijke thematiek te bespreken en mogelijkerwijs samen plannen te maken. Het algemeen bestuur beoordeelt  in afstemming met een beoordelingscommissie de aanvragen voor het gemeentebrede budget op basis van de gestelde criteria. De RvA beslist op basis van dit advies en hun eigen inzichten over de definitieve toekenning van de middelen.

Het algemeen bestuur bestaat uit:
Herman Kiestra, Valentijn Fit, Hans van Gestel, Marleen Molema en George Schweigmann.

Raad van Advies

De Raad van Advies  bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen in de gemeente Leeuwarden en adviseert zowel het algemeen als het dagelijks bestuur. De Raad van Advies heeft een onafhankelijk voorzitter. De functie is momenteel vacant.

Fondsmanager

De fondsmanager van het LOF ondersteunt het dagelijks en algemeen bestuur bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast adviseert en ondersteunt de fondsmanager ondernemersverenigingen, en aanvragers bij het aanvraagproces. De rol van fondsmanager wordt vervuld door Ali de Jong.