Bestuur Stichting OndernemersFonds Leeuwarden

Bestuur bestaat uit:

Pieter Douma
Manager Koopmans Koninklijke  Meelfabrieken
voorzitter

Baukje de Vries
Eigenaar Paddy O’Ryan
secretaris


Peter van den Dungen
Private banker ABN AMRO Mees Pierson
penningmeester

Valentijn Fit
Zakelijk leider Tryater
cultuur/zorginstellingen

Berend Knol
Directeur Verkeersschool en Rijopleidingen
bedrijventerreinen

Hans van Gestel
Docent Marketing International Business NHL Stenden
onderwijs

Martijn Bijl
Directeur Nailtra
buitengebied

Sybilla Bantema
Directeur hypothecaire producten Aegon
grootbedrijf

George Schweigmann
Eigenaar Schweigmann Kindermode
binnenstad

Edwin van der Deen
Supermarktmanager Albert Heijn
winkelcentra

Elk van de bestuursleden beheert een eigen portefeuille binnen het bestuur. Zij zijn tevens contactpersoon voor een cluster (leden van het dagelijks bestuur uitgezonderd) van ondernemersverenigingen. Deze 7 clusters zijn geografisch ingedeeld; grote en kleine verenigingen bij elkaar. De clusters komen 2 maal per jaar bijeen om gezamenlijke thematiek te bespreken en mogelijkerwijs samen plannen te maken. De clusters bestaan uit vertegenwoordigers van de besturen van ondernemersverenigingen, het betreffende bestuurslid en de fondsmanager.

De missie en visie van het LOF-bestuur:

Missie
Het LOF beheert het trekkingsrecht-budget van de ondernemersverenigingen in de OZB-complexen van de gemeente Leeuwarden.

Visie
Het ondersteunen van ondernemersverenigingen in de OZB-complexen en het financieren van de gezamenlijke initiatieven ter behartiging van de collectieve ondernemersbelangen.

Doel
Het ontwikkelen en bevorderen van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefklimaat binnen de gemeente Leeuwarden.

Strategie
Het LOF wil actief deel uitmaken van een ondernemersstructuur binnen de gemeente Leeuwarden.
De bestuursleden vertegenwoordigen ieder een sector waarmee ze actief overleggen ter bevordering van gezamenlijke initiatieven.
Het realiseren van een 100% dekking van de trekkingsgebieden door verenigingen in de OZB-complexen.

In de link vindt u de statuten van Stichting OndernemersFonds Leeuwarden
Statuten LOF