CAMBUUR VERBINDT

Meer Dan Voetbal
Cambuur is veel meer dan voetbal. Cambuur heeft ook een maatschappelijke taak. Want voetbal verbindt: burgers, bedrijfsleven en overheid. Professionals en amateurs. Het verbindt mensen die dankzij Cambuur nieuwe kansen zien.

Helden en Voorbeelden
Cambuur kent twee organisaties. De Betaald Voetbal Organisatie Cambuur voor alles wat met voetbal te maken heeft. En de Stichting Cambuur Verbindt voor maatschappelijke taken. Dit doen we met inzet van stadion, staf, medewerkers en vooral de spelers van de Cambuur. Want voor jong en oud zijn voetballers helden met een grote, motiverende rol.

Cambuur Verbindt
Cambuur Verbindt werd opgericht in november 2013. Het bestaat uit een bestuur en medewerkers die dagelijks alle activiteiten en projecten organiseren. Dat zijn er vele. Cambuur Verbindt richt zich hierbij op drie pijlers: Talentontwikkeling, Gezondheid en Integratie/Leefbaarheid. Onze visie: ieder mens is uniek, heeft bijzondere kwaliteiten en verdient een plaats in onze samenleving.
Vanuit het LOF zijn er meerdere ondernemersverenigingen die een bijdrage hebben geleverd uit hun LOF-budget aan Cambuur Verbindt.