Een aanvraag doen bij het LOF

Een aanvraag indienen bij het LOF kan op twee manieren. Projecten en activiteiten die van betekenis zijn voor de hele gemeente Leeuwarden (inclusief dorpen) kunnen worden aangevraagd via het Gemeentebrede Budget. Projecten en activiteiten die wijk- of dorpsgebonden zijn, maar ook activiteiten van externe partijen,  kunnen worden aangevraagd via het Gebiedsgebonden Budget.

Aanvragen uit het Gebiedsgebonden Budget kunnen het hele jaar door plaatsvinden. Aanvragen voor het Gemeentebrede Budget kunnen twee keer per jaar worden gedaan. Voor beide aanvraagtrajecten gelden onderstaande criteria. Deze criteria zijn gebaseerd zijn op de pijlers van het LOF.

Wij adviseren aanvragers bij het indienen van een aanvraag minimaal drie richtlijnen/criteria op te nemen in de aanvraag. Hierbij wegen de pijlers toerisme en economie het zwaarst. Voor alle aanvraagtrajecten geldt dat het project of de activiteit binnen de gemeente Leeuwarden moet plaats vinden.

 

Criteria

Economie
Het LOF wordt vertegenwoordigd door bevlogen ondernemers die hart hebben voor hun zaak en zorgen voor een bloeiend economisch klimaat in de gemeente Leeuwarden. Het LOF wil lokaal ondernemerschap stimuleren en hecht waarde aan het feit dat aanvragers samenwerken met lokale ondernemers bij de uitvoering van hun projecten en evenementen. Hierbij vinden we het van belang dat ook startende ondernemers en startups een kans krijgen zichzelf te laten zien.  Zo houden we de gemeente Leeuwarden economisch en cultureel in balans.

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is de basis voor een bloeiend economisch klimaat. Daarbij is het van belang dat jongeren en studenten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen in een inspirerende leer-/werkomgeving. Het LOF wil aanvragers uitdagen om bij de uitvoering hun van projecten en evenementen, waar mogelijk, een aantal werkervaringsplekken beschikbaar te stellen. Hierbij kunnen ook kansen gecreëerd worden vrijwilligers, nieuwkomers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo investeren we samen in een talentvolle en ondernemende gemeente.

Cultuur
Het LOF ziet cultuur als drijvende motor achter de leefbaarheid en economie van Leeuwarden. We vinden het daarbij belangrijk dat cultuur toegankelijk is voor iedereen en het aanbod van culturele evenementen en activiteiten door een brede, diverse groep wordt ontwikkeld. We kijken niet alleen naar de artistieke waarde maar ook maar de impact van een project op bezoekers, deelnemers en omgeving. Voor het totaal van evenementen en activiteiten dat gesteund wordt, hechten we waarde aan een evenwichtige balans tussen: lokaal of internationaal ontwikkeld en groot of kleinschalig.

Leefbaarheid
In een maatschappelijk betrokken gemeente als Leeuwarden draait het naast economie ook om sociale leefbaarheid. Het LOF wil hieraan een bijdrage leveren door het ondersteunen van projecten en evenementen die breed toegankelijk zijn. Hierbij gaat over het inclusie en toegankelijkheid voor mensen met een beperking maar ook voor mensen met een krappe beurs. Wij streven hierbij naar een evenwichtige balans in het aantal betaalde en gratis toegankelijke projecten en evenementen. Zo zorgen we samen voor een sociaal en leefbaar woon-werkklimaat.

 Toerisme
Het LOF hecht waarde aan evenementen en projecten die de gemeente Leeuwarden toeristisch op de kaart zetten. Leeuwarden en Friesland hebben met hun rijke historie, cultureel erfgoed en prachtige natuur veel te bieden voor eigen inwoners maar ook voor potentiële toeristen. We willen meer investeren in (tijdelijke) unieke evenementen maar ook in projecten die een structurele bijdrage leveren aan de toeristische aantrekkingskracht van Leeuwarden.

 

Spelregels aanvragen Gemeentebrede Budget

  • Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de eerst helft van het jaar moeten worden ingediend uiterlijk 1 december van het voorafgaande jaar
  • Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de tweede helft van het jaar moeten worden ingediend uiterlijk 1 mei van dat jaar; als de activiteit plaatsvindt in de maanden juli, augustus of september is er echter ook de mogelijkheid om de aanvraag al in te dienen voor behandeling in januari van dat jaar.
  • De Raad van Advies van het LOF; een vertegenwoordiging van alle verenigingen/collectieven met trekkingsrechten, komt tweemaal per jaar (januari en juli) bijeen om binnengekomen aanvragen te beoordelen aan de hand van vastgestelde criteria en zal op basis daarvan het bestuur adviseren. De aanvragen worden bij hoofdelijke stemming beoordeeld; 1 stem per ondernemerscollectief.
  • Een door het LOF toegekende bijdrage uit het Gemeentebrede Budget is nooit groter dan 25% van de totale begroting van de activiteit.
  • Aanvragen voor bedragen < € 5.000,- worden niet in behandeling genomen.
  • Ten behoeve van de eindafrekening wordt er door de organisatie (uiterlijk vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit plaats vindt) zowel financieel als inhoudelijk verslaglegging gedaan

Heb je een vraag of wil je je eerste project of activiteit eerst even voorleggen?
Stuur dan een e-mail naar fondsmanager Ali de Jong via alidejong@lofleeuwarden.nl of bel tijdens kantoortijden 06 – 51 53 93 31.

Je kan je aanvraag indienen via onderstaande gele button.