Overzicht van ondernemersverenigingen in de gemeente Leeuwarden

VERENIGINGEN

De volgende ondernemersverenigingen of -collectieven zijn actief in de gemeente Leeuwarden:

Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden (BML)
Contactpersoon: Hayo Galema (binnenstadsmanager)
binnenstadsmanager@gmail.com
06-15852062
Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
DOLCI, directeurenoverleg Leeuwarder cultuurinstellingen (via BML)
Winkeliersvereniging Kleine Kerkstraat (via BML)
Ondernemersvereniging Oude Markten (via BML)
Winkeliersvereniging St. Jacobsstraat (via BML)
Winkeliersvereniging Voorstreek Vooruit (via BML)
Winkeliersvereniging Nieuwestad c.a. (via BML)
Winkeliersvereniging Oosterstraat (via BML)
Vereniging Promotie Zaailand (via BML)
Ondernemersvereniging Gouverneurskwartier (via BML)
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leeuwarden (via BML)

Bedrijvenvereniging De Zwette
Contactpersoon: Lex Vergnes (parkmanager)
06-15004008
parkmanager@dezwette.nl

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Contactpersoon: Harm Mink (secretaris)
secretaris@hemrik.nl

Winkeliersvereniging Schrans/Verlengde Schrans
Contactpersoon: Thera Postma (penningmeester)
info@deschrans.nl

Winkeliersvereniging Bilgaard
Bestuur: bestuur@winkelcentrumbilgaard.nl
Contactpersoon: Henri Hagting (voorzitter)

Winkeliersvereniging Camminghaburen
Contactpersoon: Eldert Pijl (penningmeester)
eldert@drogisterijpijl.nl

Bedrijvenvereniging Mero (Schepenbuurt)
Contactpersoon: Sander Kat (secretaris)
sander.kat@frieslandcampina.com

Ondernemersvereniging Oranjewijk/Achter de Hoven
Contactpersoon: Douwe Huitema (penningmeester)
douwe@bwhontwerpers.nl

Ondernemersvereniging Vlietzône
Contactpersoon: Izaac de Vries
info@vlietzoneonderneemt.nl

Ondernemersvereniging Heechterp/Schieringen
Contactpersoon: Ritske Merkus (voorzitter)
r.j.merkus@gmail.com

Ondernemersvereniging MTV & Rengerspark
Contactpersoon: Barteld Boerma (voorzitter)
mail@barteld.nl

Ondernemersvereniging Goutum Zuiderburen (Goutum/Zuidlanden/Hempens/Teerns/Zuiderburen/Wiarda)
Contactpersoon: Wim Meilink (voorzitter)
wmeilink@econstruct.nl of Harry Jongedijk (penningmeester) h.j.jongedijk@hetnet.nl

Ondernemersvereniging Zakenhart Leeuwarden
(Tesselschadestraat/Vosseparkwijk/Helicon)
Contactpersoon: Ruud Glas (secretaris)
r.glas@dehaanlaw.nl

Ondernemersvereniging NOA (Netwerk van Ondernemers in Aldlan)
Contactpersoon: Heleen Engwerda (voorzitter)
secretariaat@ondernemers-aldlan.nl

Ondernemersvereniging Nylân
Contactpersoon: Anja Timme (secretaris)
timme@hetnet.nl

Ondernemersvereniging Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek
Contactpersoon: Marten Post (secretaris)
post@primeranet.nl

Stichting Winkelpark De Centrale
Contactpersoon: Bram Holwerda
b.holwerda1@chello.nl

Ondernemersvereniging De Schakel (Wirdum/Wytgaard)
Contactpersoon: Anita Tilkema (voorzitter)
deschakelwws@gmail.com

Ondernemersvereniging LMS (LekkumMiedumSnakkerburen)
Contactpersoon: Watse Tigchelaar (voorzitter)
info@mocompagnie.nl

Ondernemersvereniging Lekkumerend
Contactpersoon: Andries Miedema (voorzitter)
andries.miedema@miedemagr.nl

Ondernemersvereniging Ouddeel (Wielenpolle)
Contactpersoon: Dave Bakker (voorzitter)
cheese07@planet.nl

Ondernemersvereniging Westeinde POW-er
contactpersoon: Annemiek Vennink (voorzitter)
06 – 41 59 62 78
info@pow-er.nl

Businessclub Grou
Contactpersoon: Ivo Krikke (voorzitter)
ivo@krikke.nl

Ondernemersvereniging Irnsum
Contactpersoon: Sieb Elzinga (voorzitter)
sieb.elzinga@elzinga.nl

Zakelijk Wergea
Contactpersoon: Adrie Boermans
info@a3bouwadvies.nl

Sakeclub Reduzum, Friens & Idaerd
Contactpersoon: Wilfred Janssen (penningmeester)
sakeclub.rfi@gmail.com

Ondernemersvereniging Warten
Contactpersoon: Annet Bouma
ovwarten@gmail.com

Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel
Contactpersoon:Renze Broekens (voorzitter)
renze.broekens@broekens.nl

Feriening Greidhoeke Fûns
Contactpersoon: Agatha Reekers (secretaris)
ferieninggreidhoeke@gmail.com