Overzicht van ondernemersverenigingen in de gemeente Leeuwarden

VERENIGINGEN

De volgende ondernemersverenigingen of -collectieven zijn actief in de gemeente Leeuwarden:

Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden (BML)
Contactpersoon: Hayo Galema (binnenstadsmanager)
binnenstadsmanager@gmail.com
06-15852062
Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
DOLCI, directeurenoverleg Leeuwarder cultuurinstellingen (via BML)
Winkeliersvereniging Kleine Kerkstraat (via BML)
Ondernemersvereniging Oude Markten (via BML)
Winkeliersvereniging St. Jacobsstraat (via BML)
Winkeliersvereniging Voorstreek Vooruit (via BML)
Winkeliersvereniging Nieuwestad c.a. (via BML)
Winkeliersvereniging Oosterstraat (via BML)
Vereniging Promotie Zaailand (via BML)
Ondernemersvereniging Gouverneurskwartier (via BML)
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leeuwarden (via BML)

Bedrijvenvereniging De Zwette
Contactpersoon: Lex Vergnes (parkmanager)
06-15004008
parkmanager@dezwette.nl

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Contactpersoon: Gerke Wispelwey (voorzitter a.i.)
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

Winkeliersvereniging Schrans/Verlengde Schrans
Contactpersoon: Thera Postma
info@deschrans.nl

Winkeliersvereniging Bilgaard
Bestuur: bestuur@winkelcentrumbilgaard.nl
Contactpersoon: Jasper de Vries (secretaris)

Winkeliersvereniging Camminghaburen
Contactpersoon: Mient de Vries (voorzitter)
Lieuwenburg 186, 8925 CL Leeuwarden

Bedrijvenvereniging Mero (Schepenbuurt)
Contactpersoon: Evert Visser (voorzitter)
evert.visser@oetker.com

Ondernemersvereniging Oranjewijk/Achter de Hoven
Contactpersoon: Douwe Huitema (penningmeester)
douwe@bwhontwerpers.nl

Ondernemersvereniging Vlietzône
Contactpersoon: Ayu Lestari (secretaris)
ayu@le-star.com

Ondernemersvereniging Heechterp/Schieringen
Contactpersoon: Ritske Merkus (voorzitter)
r.j.merkus@deplannenmakers.nl

Ondernemersvereniging MTV & Rengerspark
Contactpersoon: Barteld Boerma (voorzitter)
Noordersingel 102
8917 BD Leeuwarden
barteld@wonenenmeer.nl

Ondernemersvereniging Goutum Zuiderburen (Goutum/Zuidlanden/Hempens/Teerns/Zuiderburen/Wiarda)
Contactpersoon: Wim Meilink (voorzitter)
wmeilink@econstruct.nl of Harry Jongedijk (penningmeester) h.j.jongedijk@hetnet.nl

Ondernemersvereniging Zakenhart Leeuwarden
(Tesselschadestraat/Vosseparkwijk/Helicon)
Contactpersoon: Ruud Glas (secretaris)
r.glas@dehaanlaw.nl

Ondernemersvereniging NOA (Netwerk van Ondernemers in Aldlan)
Contactpersoon: Cor Scheepstra (penningmeester)
cor@scheepstra058.nl

Ondernemersvereniging Nylân
Contactpersoon: Anja Timme (secretaris)
timme@hetnet.nl

Ondernemersvereniging Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek
Contactpersoon: Marten Post (secretaris)
post@primeranet.nl

Stichting Winkelpark De Centrale
Contactpersoon: Bram Holwerda
b.holwerda1@chello.nl

Ondernemersvereniging De Schakel (Wirdum/Wytgaard)
Contactpersoon: Rene Brouwer (voorzitter)
info@renebrouwer.nl

LTO Noord afdeling Mid Fryslân (inclusief Leeuwarden)
Contactpersoon: Pieter Kalsbeek (voorzitter)
kalsbeek10@kpnplanet.nl
www.ltonoord.nl

Ondernemersvereniging LMS (LekkumMiedumSnakkerburen)
Contactpersoon: Watse Tigchelaar (voorzitter)
info@mocompagnie.nl

Ondernemersvereniging Lekkumerend
Contactpersoon: Andries Miedema (voorzitter)
andries.miedema@miedemagr.nl

Ondernemersvereniging Ouddeel (Wielenpolle)
Contactpersoon: Dave Bakker (voorzitter)
cheese07@planet.nl

Ondernemersvereniging Westeinde POW-er
contactpersoon: Annemiek Vennink (voorzitter)
06 – 41 59 62 78
info@pow-er.nl

Businessclub Grou
Contactpersoon: Ivo Krikke (voorzitter)
ivo@krikke.nl

Ondernemersvereniging Irnsum
Contactpersoon: Sieb Elzinga (voorzitter)
sieb.elzinga@elzinga.nl

Zakelijk Wergea
Contactpersoon: Adrie Boermans
info@a3bouwadvies.nl

Sakeclub Reduzum, Friens & Idaerd
Contactpersoon: Wilfred Janssen (penningmeester)
sakeclub.rfi@gmail.com

Ondernemersvereniging Warten
Contactpersoon: Annet Bouma
ovwarten@gmail.com