‘Welkom in Heechterp’ is een sociaal fotoproject van Fotocollectief Leeuwarden in samenwerking met Wijkpanel Heechterp- Schieringen. Met dit project willen we bewoners van de wijk Heechterp in beeld brengen, hun verhalen vertellen en de eigenheid van de wijk, met alle problemen en kansen die er leven, zichtbaar maken. Fotografen doen mee, schrijvers, maar juist ook de bewoners zelf. Ontmoeting staat in dit project centraal. We nodigen mensen uit om kennis te maken met deze bijzondere wijk. Want iedereen is ‘Welkom in Heechterp’. Een belangrijk doel van dit project is de betrokkenheid en sociale cohesie in de wijk te versterken en eenzaamheid tegen te gaan.

Exposities

We werken toe naar twee exposities. Vanaf 22 april 2020 in het Historisch Centrum Leeuwarden. En vanaf 21 mei in de wijk zelf. Daarnaast maken we samen met de redactie van de Leeuwarder Courant een bijlage in de krant over ons project. Tijdens de opening van de expositie in de wijk presenteren we een boek.

Over Heechterp

Heechterp is een na-oorlogse wijk, gebouwd tussen 1958 en 1963. In het begin was het een hippe en moderne wijk. Veel jonge artsen en medewerkers van de Leeuwarder vliegbasis gingen er wonen. Heechterp werd vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds meer een wijk met bovengemiddelde criminaliteit, drugsoverlast en sociale en maatschappelijke problemen. De inkomens zijn veelal laag en er is hoge werkeloosheid. De sociale problemen zijn soms complex, bijvoorbeeld doordat bewoners soms weinig sociale contacten hebben, met eenzaamheid en taalproblemen te kampen hebben of doordat er een onveilige thuissituatie heerst. Een groot deel van de bewoners heeft weinig te besteden. Maar het beeld van ‘probleemwijk’ is heel eenzijdig. Voor ons is het een gastvrije wijk, met een grote diversiteit aan mensen die ondanks hun problemen veerkracht tonen en wat van hun leven willen maken.

De aanleiding 

De komende jaren staat een enorme wijkvernieuwing op stapel. De 24 portiek-etageflats met 576 woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw. Er staat dus de komende jaren van alles op stapel in Heechterp.Voor Fotocollectief Leeuwarden en Wijkpanel Heechterp-Schieringen is dit de aanleiding voor dit project. Welke mensen wonen er nu? Wat zijn hun verhalen? Wat zijn hun wensen en dromen? Bijna honderd verschillende culturen leven samen in deze wijk. Met ‘Welkom in Heechterp’ willen we de huidige bewoners in beeld brengen en in hun kracht zetten.