Tusken Twa Tuorren - Under de Toer

In de geest van Sint Maarten deelt de Sint Martinuskerk haar aardse bezittingen met de jeugdsoos, broedplaats voor organisatorisch en cultureel talent in Wergea.

Maar hoe lang nog nu de kerk gaat fuseren? Kun je delen als je zelf niets meer hebt?
De voormalige hervormde kerk, de Bidler, is het bruisende culturele hart van Wergea, waar kinderen schitteren in een musical, waar gerouwd wordt in een herdenkingsdienst, waar muziek en theater wordt gemaakt, waar creativiteit de ruimte krijgt: waar het leven gedeeld wordt.

Maar hoe en wat als de broedplaats verdwijnt? Lokaal talent vertelt een muzikaal en theatraal verhaal in de Sint Martinus, reist voorlichtend met je naar de Bidler en daagt je daar uit in een interactief spel rond zingeving en cultureel erfgoed.

Tusken Twa Tuorren: met twee koren, een bigband, een fanfare, een toneelgezelschap, een jeugdsoos, een lmclub, twee bands en veel plezier.

11-25 november 2018