Rembrandt & Saskia

Rembrandt & Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw
Te zien in het Fries Museum vanaf 24 november 2018

Als meest beroemde Friese bruidspaar ooit zijn Rembrandt en Saskia de rode draad in deze tentoonstelling. Hun verhaal is tegelijk het verhaal van het societyhuwelijk in de zeventiende eeuw en doorloopt alle fasen, van hofmakerij tot testament. Wat gaat er vooraf aan de belangrijkste stap in een mensenleven en hoe gaat het er aan toe bij zo’n chique trouwpartij? Welke waarde wordt er gehecht aan de vaste huwelijksband en hoe verloopt het leven na de trouwerij, als lief en leed gedeeld moeten worden?

De tentoonstelling plaatst het leven van Rembrandt en Saskia in de context van de Gouden Eeuw. Schilderijen en prenten worden geven gecombineerd met egodocumenten een bijzonder compleet en realistisch beeld van het huwelijk in die tijd. Aan de hand van hun leven en huwelijk ontdek je dat een trouwbelofte van toen weinig verschilt van een trouwbelofte nu.

In 1634 trouwt Rembrandt van Rijn in Friesland met Saskia Uylenburgh, de liefde van zijn leven. Saske, zoals haar Friese doopnaam luidt, is geboren in Leeuwarden en groeit daar ook op. De schilder leert haar in 1633 kennen wanneer Saskia een bezoek brengt aan haar neef Hendrick Uylenburgh in Amsterdam. Uylenburgh is op dat moment Rembrandts kunsthandelaar en mogelijk is hij degene, die een gouden toekomst voor het paar in het verschiet ziet.

Het verliefde paar verlooft zich in juni van datzelfde jaar, als ze in het Friese dorp Sint Annaparochie zijn voor de doop van een kleine nicht van Saskia. Rembrandts allereerste tekening van Saskia is een herinnering aan de dag van hun trouwbelofte, ook voor hemzelf zo blijkt uit zijn eigen tekst onder haar portret. Een jaar later keren ze terug naar Sint Annaparochie voor het echte huwelijksfeest, dat gevierd wordt in het deftige huis van (schoon)zusje Hiskia en zwager Gerrit van Loo. Amper tien jaar duurt hun liefde. In die jaren brengen ze drie keer een kleine baby ten grave; alleen nummer vier, Titus, blijft in leven, maar zijn moeder ziet hem niet opgroeien. Nog net geen dertig jaar oud overlijdt Saskia na een ziekbed in Amsterdam.

Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw. Deze tentoonstelling is vanaf 24 november 2018 in het Fries Museum te zien en vormt het startschot van het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw in 2109