Veelzijdig Grou

Business Club Grou lanceert magazine ‘Veelzijdig Grou’.

 

Met het tijdschrift hoopt Business Club Grou mensen te enthousiasmeren om in Grou te winkelen, boodschappen te doen en te proeven van de horeca. Het magazine is ontwikkeld door Middelpunt Media met hulp van de gemeente Leeuwarden en het LOF (Leeuwarder Ondernemers Fonds). en wordt in de gemeente Leeuwarden bezorgd in Grou, Eagum, Swichum, Reduzum, Wirdum, Wergea, Warten,Warstiens en Wytgaard. Het eerste exemplaar is aangeboden aan wethouder Friso Douwstra.

Bas van Losser van Business Club Grou hoopt dat het tijdschrift de ondernemers in Grou wat steun biedt in deze coronacrisis: “Ondernemers in Grou zijn gedreven mensen. En zo’n coronacrisis vraagt heel veel van een ondernemer. En ik geloof erin dat je zo snel mogelijk aanpassen aan de marktomstandigheden de enige manier is om overeind te blijven in deze tijd.” Van Losser heeft er vertrouwen in dat de meeste Grouster bedrijven de coronacrisis zullen overleven: “Grousters zijn aanpakkers en weten heel goed dat ze niet stil kunnen blijven zitten nu.”