Samen werken aan Ondernemend Leeuwarden

Binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden barst het van de ambities en de energie. De afgelopen jaren heeft Leeuwarden zich ontwikkeld tot een sterke, ondernemende gemeente die zich cultureel en toeristisch flink op de kaart heeft gezet. Deze ontwikkeling is mede te danken aan de bevlogen ondernemers in de gemeente Leeuwarden en aan haar vertegenwoordigers: de Commerciële Club Leeuwarden (CCL), DeFederatie058 en het Leeuwarder OndernemersFonds (LOF).
Het LOF heeft als hoofdsponsor van LF2018 Leeuwarden mede op de kaart gezet en is de drijvende kracht achter vele ondernemende activiteiten en projecten. Het LOF ondersteunt, verbindt en adviseert ondernemersverenigingen bij de besteding van het beschikbare OZB-budgetten en behartigt (onafhankelijk) de collectieve belangen in deze binnen de gemeente Leeuwarden.
DeFederatie058 zorgt dat de ondernemersbelangen in de gemeente reactief én proactief worden vertegenwoordigd en overlegt op frequente basis met de gemeente Leeuwarden over diverse onder andere economische vraagstukken.
De CCL zorgt als netwerkclub voor verbinding, inspiratie en samenwerking door het organiseren van kwalitatieve bijeenkomsten en netwerk events. Ze zorgt voor verbinding door middel van een zakelijk treffen met ondernemers maar ook met de gemeente Leeuwarden.

Deze drie organisaties willen de gemeente Leeuwarden op het gebied van economie, cultuur, toerisme, leefbaarheid en talentontwikkeling nog sterker op de kaart te zetten door zich te verenigen in één Ondernemend Leeuwarden. Met deze samenwerking bouwen de betrokken organisaties binnen en met de Gemeente Leeuwarden voort op de legacy van LF2018 over diverse maatschappelijke en economische vraagstukken, zoals de impact van Corona, energietransitie, brede welvaart en de impact van de demografische ontwikkeling op de arbeidsmarkt.
Door de besturen van de betrokken organisaties is vergaande verkenning gedaan en een ambitiedocument gemaakt. Dit ambitiedocument zal de basis vormen voor een nieuwe stichting die heel Ondernemend Leeuwarden vertegenwoordigt en de kracht en expertise van de drie betrokken organisaties goed tot haar recht doet komen. Een zeskoppig transitieteam – bestaande uit twee bestuursleden van respectievelijk DeFederatie058 (Jeannette Hoekstra en Ivo Krikke), de CCL (Marco ten Broek en Jurgen Makelaar) en het LOF (Peter van den Dungen en Margriet Gerritsma) – zal aankomende periode werken aan een definitieve invulling en uitwerking van deze nieuwe stichting. De intentie is dat de nieuwe Stichting Ondernemend Leeuwarden in september 2021 van start gaat.