Het LOF is hoofdsponsor van Leeuwarden - Fryslân 2018

 

Ons tijdperk verandert. De wereld is groter geworden, de samenleving meer divers. Het vergt een flinke dosis moed, creativiteit en verbeelding om met die veranderingen om te gaan. Leeuwarden-Fryslân 2018 pakt het Culturele Hoofdstad jaar daarom aan om de kop boven het maaiveld uit te steken. Om als provincie, land en Europa een ontwikkeling door te maken om van een mienskip naar een iepen mienskip te gaan. Door de kansen die zich voordoen te zien en te luisteren naar nieuwe inzichten. Door flexibel te zijn en je aan te passen zonder jezelf te verliezen.

Op 2 september 2016 vond op het Oldehoofsterkerkhof de ondertekening plaats van de hoofdsponsorovereenkomst met Leeuwarden-Fryslân 2018.
De ondernemersverenigingen verbonden aan het LOF hebben voor de periode 2016-2019 eenderde deel van hun trekkingsgelden beschikbaar gesteld aan LF2018. Daarmee onderstrepen zij het belang van Culturele Hoofdstad voor de economische ontwikkeling van de gemeente Leeuwarden.

Dankzij het hoofdsponsorschap zijn de aangesloten ondernemersverenigingen ook lid geworden van de netwerkorganisatie van LF2018 – Club 2018.
De verenigingen krijgen bovendien 2018 seconden reclamezendtijd op Omrop Fryslân.
Elke 2 weken wordt een ondernemersvereniging uitgelicht op de DURF-pagina, die geplaatst wordt in alle weekbladen van de NDC-mediagroep.