Het Frysk Blockbuster Fonds wil bijdragen aan het tot stand brengen van grootschalige culturele evenementen in Fryslân, die veel publiek op de been brengen. Podiumkunst- en museumblockbusters die bijdragen aan een rijke leefomgeving, een landelijke uitstraling hebben en een aantoonbare impuls geven aan de economische ontwikkeling van Fryslân.

pastedGraphic.png

Het fonds is een initiatief van Stichting FB Oranjewoud, Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden, Ir. Abe Bonnema Stichting en Stichting het Old Burger Weeshuis. Samen stellen zij de middelen beschikbaar om voorfinancieringen aan kansrijke blockbusters in Fryslân (mede) mogelijk te maken.

http://www.fryskblockbusterfonds.nl