Het Leeuwarder OndernemersFonds: : Aanjager in de gemeente Leeuwarden! Lees het artikel hier!