LOF ‘Morgen is te laat’

Als trotse hoofdsponsor van Culturele Hoofdstad 2018 zien we hoe de stad Leeuwarden transformeert. De reuring die ontstaan is, de evenementen die worden georganiseerd, het positieve gevoel van mienskip, ‘het erbij horen’. Als Leeuwarder ondernemers kijken we verder en voelen urgentie.
Wat gaan we doen met alles dat dit oogstjaar ons brengt? In lijn met de titel van ons document ‘morgen is te laat’ benadrukken we dat dit oogstjaar nu al moet beginnen. En niet na 2018.
De afgelopen maanden hebben wij een reis gemaakt. Niet alleen met elkaar als ondernemers. Maar met een breed palet aan input-gevende medestanders. Met ervaringsdeskundigen, met stadse experts en met van ideeën barstende jongeren.
Daarom bieden wij u dit document aan, niet alleen ter inspiratie. Juist ook ter duiding van onze rol als Leeuwarder ondernemers. In de ontwikkeling van legacy dichten wij ons, als LOF, een serieuze rol als gesprekspartner toe. Om zo deel te nemen, naast de andere organisaties, in de ontwikkeling van al het mooie dat Leeuwarden te bieden heeft.

Met inspirerende groeten,

Cees Anceaux
Pieter Douma
Baukje de Vries
Kernteam ontwikkeling Legacy LOF