wat is lof?

In het najaar van 2008 hebben ondernemers en non-profitorganisaties ingestemd met de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden. In december 2008 heeft de Gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden haar instemming gegeven.

Op dinsdag 25 augustus 2009 tekenden wethouder Gerrit Krol namens de gemeente Leeuwarden en Klaas van den Berg als voorzitter van Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden een samenwerkingsovereenkomst op het stadhuis in Leeuwarden, waardoor de stichting Ondernemersfonds Leeuwarden een feit is.

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Leeuwarden te financieren. Het gaat dan om belangen als: promotie; parkmanagement; beveiliging; relaties met onderwijs, etc. Die activiteiten lijden sterk onder het gegeven dat slechts een deel van de ondernemers vrijwillig participeert en meebetaalt. Door de krachten te bundelen, ontstaat een gunstiger ondernemingsklimaat en wordt free-riding tegengegaan. Free-riding betekent dat een deel van de ondernemers wèl profiteert van de activiteiten van een ondernemersvereniging, terwijl ze niet lid zijn of een financiële bijdrage leveren.
Het LOF is bedoeld voor collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en projecten. Het wordt gevoed door een opslag op het OZB tarief voor niet-woningen. Alle ondernemers dragen dus bij aan het fonds. In dit geval zijn ondernemers niet alleen vertegenwoordigers uit het MKB en grootbedrijf, maar ook bijvoorbeeld cultuurinstellingen, kennisinstellingen, zorginstellingen, agrarische bedrijven en organisaties als de vliegbasis.
In 2009 leverde dat een bedrag op van ruim 700.000 euro. De financiële middelen mogen door de ondernemers zelf besteed worden, mits dit in georganiseerd verband gebeurt.
De verwachte toename van de organisatiegraad van ondernemers is een bijkomend voordeel van het Ondernemersfonds. Investeringen kunnen uiteenlopen van feestverlichting voor centrumondernemers, parkmanagementfaciliteiten voor ondernemers op bedrijventerreinen tot stadspromotie.

Het Ondernemersfonds Leeuwarden is opgericht op initiatief van het Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden, Netwerk Coltrane, de Leeuwarder ondernemersvereniging (LEON), de afdeling Leeuwarden van Koninklijke Horeca Nederland en het DirecteurenOverleg Leeuwarder Cultuur Instellingen (DOLCI).

 


home |  afdrukken |  doorsturen