verenigingen

In Leeuwarden is reeds een groot aantal verenigingen of andere collectieven actief.

 • Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden (BML)
  binnenstadsmanager@gmail.com
  Contactpersoon: Hayo Galema (binnenstadsmanager) 
  06-15852062
  Blokhuisplein 40
  8911 LJ Leeuwarden
 • Bedrijvenvereniging De Zwette
  www.dezwette.nl
  Contactpersoon: Lex Vergnes (parkmanager) 06-15004008
  p/a Postbus 812
  8901 BP Leeuwarden
  06-15004008
 • Bedrijvenvereniging De Hemrik
  www.hemrik.nl
  Contactpersoon: Gerke Wispelwey (voorzitter a.i.) 
  Postbus 7504
  8903 JM Leeuwarden
 • Winkeliersvereniging Schrans/Verlengde Schrans
  www.deschrans.nl
  Contactpersoon: wegens bestuurswissel via
  info@deschrans.nl
 • DOLCI, directeurenoverleg Leeuwarder cultuurinstellingen (via BML)
 • Winkeliersvereniging Kleine Kerkstraat (via BML)
 • Ondernemersvereniging Oude Markten (via BML)
 • Winkeliersvereniging St. Jacobsstraat (via BML)
 • Winkeliersvereniging Voorstreek Vooruit (via BML)
 • Winkeliersvereniging Nieuwestad c.a. (via BML)
 • Winkeliersvereniging Oosterstraat (via BML)
 • Vereniging Promotie Zaailand (via BML)
 • Ondernemersvereniging Gouverneurskwartier (via BML)
 • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leeuwarden (via BML)
 • Winkeliersvereniging Bilgaard
  Bestuur: bestuur@winkelcentrumbilgaard.nl
  Contactpersoon: Theo Copini (voorzitter)
 • Winkeliersvereniging Camminghaburen
  Contactpersoon: Mient de Vries (voorzitter)
  Lieuwenburg 186, 8925 CL Leeuwarden
 • Bedrijvenvereniging Mero (Schepenbuurt)
  Contactpersoon: Freddy Terpstra (penningmeester)
  freddy.terpstra@ardaghgroup.com
 • Ondernemersvereniging Oranjewijk/Achter de Hoven
  Contactpersoon: Douwe Huitema (penningmeester)
  Emmakade 74-A
  8933 AV Leeuwarden
  douwe@bwhontwerpers.nl
 • Ondernemersvereniging Vlietzone
  Contactpersoon: Allard Nicolai (penningmeester)
  fam_nicolai@hotmail.comwww.vliet-zone.nl
 • Ondernemersvereniging Heechterp/Schieringen
  Contactpersoon: Ritske Merkus (voorzitter)
  Postbus 7611
  8903 JP Leeuwarden
  r.j.merkus@deplannenmakers.nl
 • Ondernemersvereniging MTV & Rengerspark
  Contactpersoon: Barteld Boerma (voorzitter)
  Noordersingel 102
  8917 BD Leeuwarden
  barteld@wonenenmeer.nl
 • Ondernemersvereniging Goutum Zuiderburen (Goutum/Zuidlanden/Hempens/Teerns/Zuiderburen)
  Contactpersoon: Wim Meilink (voorzitter)
  wmeilink@econstruct.nl of Harry Jongedijk (penningmeester) h.j.jongedijk@hetnet.nl
 • Ondernemersvereniging Zakenhart Leeuwarden
  (Tesselschadestraat/Vosseparkwijk/Helicon)
  Contactpersoon: Ruud Glas (secretaris)
  p/a De Haan AGW Advocaten & Notarissen
  Postbus 851
  8901 BR Leeuwarden
  r.glas@dehaanlaw.nl
  www.zakenhartleeuwarden.nl
 • Ondernemersvereniging NOA (Netwerk van Ondernemers in Aldlan)
  Contactpersoon: Robert D. Hoek (penningmeester)
  Salomonszegel 99
  8935 SC Leeuwarden
  wijkorganisatiealdlan@hotmail.com
 • Ondernemersvereniging Nylân
  Contactpersoon: Anja Timme (secretaris)
  timme@hetnet.nl
 • Ondernemersvereniging Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek
  Contactpersoon: Marten Post (secretaris)
  post@primeranet.nl
 • Stichting Winkelpark De Centrale
  Contactpersoon: Bram Holwerda
  b.holwerda1@chello.nl
  www.winkelcentrumdecentrale.nl
 • Ondernemersvereniging De Schakel (Wirdum/Wytgaard)
  Contactpersoon: Rene Brouwer (voorzitter)
  info@renebrouwer.nl
 • LTO Noord afdeling Mid Fryslân (inclusief Leeuwarden)
  Contactpersoon: Pieter Kalsbeek (voorzitter)
  kalsbeek10@kpnplanet.nl
  www.ltonoord.nl
 • Ondernemersvereniging LMS (LekkumMiedumSnakkerburen)
  Contactpersoon: Watse Tigchelaar (voorzitter)
  info@mocompagnie.nl
 • Ondernemersvereniging Lekkumerend
  Contactpersoon: Andries Miedema (voorzitter)
  andries.miedema@miedemagr.nl
 • Ondernemersvereniging Ouddeel (Wielenpolle)
  Contactpersoon: Dave Bakker (voorzitter)
  cheese07@planet.nl
 • Ondernemersvereniging Westeinde POW-er
  contactpersoon: Annemiek de Lang (voorzitter)
  06 - 41 59 62 78
 • Businessclub Grou
  Contactpersoon: Ivo Krikke (voorzitter)
  ivo@krikke.nl 
 • Ondernemersvereniging Irnsum
  Contactpersoon: Sieb Elzinga (voorzitter)
  sieb.elzinga@elzinga.nl
 • Zakelijk Wergea 
  Contactpersoon: Adrie Boermans
  info@a3bouwadvies.nl
 • Sakeclub Reduzum, Friens & Idaerd
  Contactpersoon: Wilfred Janssen (penningmeester)
  sakeclub.rfi@gmail.com 
 • Ondernemersvereniging Warten
  Contactpersoon: Annet Bouma
  ovwarten@gmail.com

 


home |  afdrukken |  doorsturen